W Krakowie rozpoczął się sezon koszenia traw, a Zarząd Zieleni Miejskiej, tak jak w poprzednich latach, ogranicza intensywność tej czynności na powierzchniach przez siebie administrowanych. Taka decyzja wynika z dynamicznie zmieniających się warunków atmosferycznych. W tym kontekście warto przypomnieć najbardziej istotne wytyczne dotyczące koszenia.

Klimatyczne zmiany skłaniają miasto do rezygnacji z intensywnego obcinania całych powierzchni trawiastych do jednolitej wysokości. W rezultacie tego, częstotliwość wykonania tych prac jest redukowana. Terminarz koszenia jest ściśle powiązany z warunkami pogodowymi, a trawa jest obcinana tak, aby nie doprowadzić do jej przesuszenia. Wysoko rosnąca trawa ma kluczowe znaczenie dla schładzania miejskich wysp ciepła, gromadzenia wody oraz dla promowania różnorodności biologicznej.

Regulacje dotyczące koszenia są określone w ramach czterech standardów. Pierwszy dotyczy koszenia częstszego, który odbywa się tam, gdzie jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo i funkcjonalność terenu, a także z uwzględnieniem intensywności użytkowania przez mieszkańców. Należą do nich między innymi: pobocza dróg, torowiska, ronda, miejsca rekreacyjne, nowo założone trawniki oraz miejsca z roślinnością ozdobną.

Drugi standard dotyczy czterokrotnego koszenia w sezonie miejsc zadrzewionych oraz pasa do 2 m wokół tego terenu. Należą tu pasy rozdziału między jezdniami, skarpy, szerokie polany wzdłuż chodników poza pasem bezpieczeństwa oraz mniej uczęszczane parki.

Trzeci standard reguluje dwukrotne koszenie w sezonie dużych terenów, które nie wymagają częstego obcinania trawy oraz łąk kwietnych, które zazwyczaj są koszone tylko raz w roku.

Czwarty standard odnosi się do terenów utrzymanych w stanie naturalnym, na których nie jest wykonywane koszenie. Głównie dotyczy to ekostref.