Na składanie wniosków w kontekście ogólnego planu miasta, mieszkańcy otrzymali dodatkowy czas. Właściwe druki dotyczące tej sprawy muszą być złożone najpóźniej do 29 maja.

Wcześniej, mieszkańcy Krakowa korzystali z możliwości rozmów i konsultacji na temat tego zagadnienia. Spotkania miały miejsce w lutym, marcu i kwietniu i były organizowane przez planistów miasta.

Tutaj warto przypomnieć, że ogólny plan stanowi nowe narzędzie planistyczne. To rozwiązanie musi zastąpić gminne studium do końca 2025 roku. Jest to efekt ostatnich zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.