Zarząd Dróg Miasta Krakowa poinformował o rozpoczęciu prac drogowych na ulicy Dekerta, które potrwają do 24 maja. Wymiana starego asfaltu będzie realizowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zaułek aż do skrzyżowania z ulicą Klimeckiego. W związku z prowadzonymi pracami, wprowadzony został ruch wahadłowy.

Podano także szczegółowy harmonogram prac. W dniu 21 maja, we wtorek, drogowcy przystąpią do prac asfaltowych na odcinku od ulicy Zaułek do ulicy Kiełkowskiego po prawej stronie, a także wykonają frezowanie nawierzchni na odcinku od ulicy Kiełkowskiego do ulicy Klimeckiego. Następnie w środę, 22 maja, prace asfaltowe będą kontynuowane na tej samej trasie, ale już po lewej stronie, a dodatkowo przewidziano prace rozbiórkowe i regulację wpustów deszczowych na odcinku od ulicy Kiełkowskiego do ulicy Klimeckiego.

W czwartek, 23 maja, przewiduje się wykonywanie prac asfaltowych na odcinku od ul. Kiełkowskiego do ul. Klimeckiego po prawej stronie. Natomiast ostatni dzień prac, piątek 24 maja, zarezerwowany jest na prace asfaltowe na odcinku od ulicy Kiełkowskiego do ulicy Klimeckiego po lewej stronie.

Zmiana nawierzchni na ulicy Dekerta jest niezbędna ze względu na intensywny ruch pojazdów o podwyższonym tonażu, które przyczyniają się do szybszego zużywania warstwy asfaltowej.