Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała o planach stworzenia nowej drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż trasy tramwajowej PST. Te infrastruktury będą przebiegały od rejonu przystanku „Słowiańska” aż do parku Wodziczki, ułatwiając tym samym poruszanie się pieszym oraz rowerzystom. W tej sprawie został już ogłoszony przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

Planowany ciąg pieszo-rowerowy zostanie zlokalizowany po południowej stronie skrzyżowania ulic Mieszka I i Słowiańskiej, w pobliżu wejścia do przystanku tramwajowego. Trasa będzie prowadzić przez obecnie niezagospodarowany teren między trasą PST a ulicą Mieszka I, a jej zakończenie przewidziane jest przy wejściu do parku imienia Wodziczki. W przyszłości ma tam powstać również kładka dla rowerzystów nad Bogdanką. Nowa trasa będzie stanowiła fragment głównej drogi łączącej obszary Piątkowa, centrum miasta i Grunwaldu.

Podczas realizacji projektu, skarpa nasypu PST zostanie tam, gdzie to konieczne, umocniona przy użyciu płyt ażurowych, a dodatkowo zostanie zabezpieczona balustradą.

Obiektowy pas rowerowy zaplanowany jest na szerokość 3 metrów, natomiast chodnik ma mieć 2 metry szerokości. Między nimi znajdować się będzie pas zieleni z drzewami lub opaska z kamiennych kostek, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom.

Ponadto, w ramach inwestycji, powstanie nowy kanał technologiczny. Cały obszar zostanie także odpowiednio doświetlony.

W związku z powyższym, spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją projektu.