Od 19 lutego nadchodzącego roku, na terenie Podgórza Duchackiego w Krakowie, kierowcy będą musieli zmierzyć się z kolejnym utrudnieniem. Dotyczy to fragmentu ulicy Podgórki, który zostanie tymczasowo wyłączony z użytkowania – taką decyzję przekazał Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Ruch zostanie całkowicie zablokowany na odcinku długim na około 160 metrów, rozciągającym się od skrzyżowania z ulicą Cechową do wiaduktu nad autostradą.

Zmiana organizacji ruchu jest zaplanowana do połowy kwietnia. W tym okresie ekipy drogowe będą pracować nad budową nowej jezdni oraz chodnika. Po ukończeniu tych etapów, rozpoczną się prace brukarskie i bitumiczne.

Plan modernizacji przewiduje poszerzenie jezdni na wspomnianym fragmencie ulicy Podgórki – od skrzyżowania z ulicą Cechową aż do wiaduktu nad autostradą. Poza tym, przewiduje się budowę chodnika, przejścia dla pieszych oraz oświetlenia. Ponadto, działania obejmują modernizację kanalizacji, budowę kolektora teletechnicznego oraz rozbudowę sieci gazowej.

Cała inwestycja jest częścią programu budowy chodników. Przewidywany czas realizacji prac to wrzesień 2024 roku, a koszt całkowity inwestycji szacowany jest na około 2,5 miliona złotych.