Departament Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW) podjął decyzję o wprowadzeniu technologii fotowoltaicznej na dachach budynków znajdujących się pod konserwatorskim nadzorem, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną. Wśród tych obiektów jest również Nowohuckie Centrum Kultury, położone przy alei Jana Pawła II w Krakowie, które zostało wybudowane w latach 70. XX wieku.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym to obszar działania obejmujący wiele sektorów, a jednym z nich jest budownictwo. Właśnie budynki odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii. Legislacja dotycząca budownictwa jest stale modernizowana, wprowadzając coraz surowsze wymogi dotyczące efektywności energetycznej. Każda inicjatywa modernizacyjna ma więc na celu nie tylko wdrażanie rozwiązań oszczędzających energię i koszty dla miasta, ale także dbałość o estetykę i zachowanie historycznej wartości obiektów.

Niedawno KEGW podjął się wyzwania instalacji paneli solarnych na publicznych obiektach zabytkowych, które są objęte ochroną na mocy uchwały tworzącej Park Kulturowy Nowa Huta. Specyficzne projekty instalacji na Nowohuckim Centrum Kultury i 130-letniej Szkole Podstawowej nr 53 przy ulicy Skośnej są obecnie opracowywane przez KEGW.

Integracja ekologicznych i efektywnych technologii z zabytkowymi obiektami musi odbywać się zgodnie z wytycznymi konserwatora. Po przeprowadzeniu badań technicznych obu budynków, okazało się, że instalacje fotowoltaiczne muszą być tak zaprojektowane, aby były zgodne z kulturalnym krajobrazem i naturalnym otoczeniem. Konieczne jest zachowanie wizualnej koherencji krajobrazu, na przykład Łąk Nowohuckich i historycznego profilu Parku Kulturowego Nowa Huta. Przy uzyskaniu zgody konserwatora zabytków, panele słoneczne będą tak dobrane, aby nie zakłócać autentyczności zabytkowego obiektu, nawet gdy instalacja jest widoczna dla obserwatora na ziemi. W rezultacie, panele muszą być albo niewidoczne, albo tak dyskretne, aby nie przyciągały uwagi.