46-letni obywatel Białorusi jest oskarżony o zorganizowanie nielegalnego przekraczania granic przez inne osoby, a także o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mężczyzna, który słyszał już 28 zarzutów, pozostaje w areszcie od maja 2023 roku.

Obywatel Białorusi został aresztowany na obszarze Warszawy w maju 2023 roku. W trakcie kontroli miejsca zamieszkania podejrzanego, funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli i skonfiskowali trzy telefony komórkowe oraz cztery aktywne karty SIM. Te przedmioty stanowią ważne dowody w tej sprawie.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, początek sprawy wiązał się z aresztowaniem trzech cudzoziemców – obywateli Syrii. Zatrzymanie nastąpiło dzięki działaniom funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin. Miało to miejsce w październiku 2022 roku na terenie województwa mazowieckiego, podczas transportu osób z Syrii ze wschodniej granicy do Niemiec. Wówczas również aresztowano 38-letniego Azerba, który był kierowcą samochodu i przewoził obywateli Syrii na zlecenie obywatela Białorusi.